Ongoing maintenance... We come back as soon as possible.

Maintenance en cours... Nous revenons dès que possible.

Voortdurend onderhoud... We zijn binnen zo snel mogelijk terug.