Wettelijke vermeldingen

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht CHAUSSURES MANIET

Maatschappelijke zetel : 1402 Nijvel, Avenue Thomas Edison 111

Uitbatingszetel :

Intracommunautair BTW-nummer (KBO nr.) : BE.0427.140.983.

Maatschappelijk kapitaal : 1.000.000, - EUR

Telefoon : + 32/10.489.100                                                      

E-mail :   ecommerce@maniet.be

Fax : 010/48.91.00

Internetsite georganiseerd door : Delaware Consulting CV

Internetsite gehost door : Microsoft Azure

 

Chaussures Maniet N.V. onderschrijft de gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce waarvan u de volledige beschrijving hier kan lezen : gedragscode Be Commerce.

 

Wenst u een klacht in te dienen en bent u niet tevreden ondanks onze inspanningen ?

Richt u tot de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be 

 

Link naar het platform van de Europese Commissie in overeenstemming met de Verordening met betrekking tot de online geschillenbeslechting.

De informatie die verzameld wordt door de N.V. CHAUSSURES MANIET in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in het verkoopsproces zijn bestemd voor haar gebruik en het gebruik van de personen die tussenkomen in de uitvoering van contracten. Gelieve om hier meer over te weten kennis te willen nemen van ons Beleid Persoonlijke Levenssfeer hier.