Eco-score voor schoeisel

Welkom op onze ecologisch verantwoorde webshop!

Omdat we transparantie willen bieden over onze producten en merken, hebben we een eco-score ontwikkeld zodat u steeds weet hoe groot de impact van een paar schoenen is op het milieu! 

 

Een eco-score voor schoenen?

Jawel! Net als de Nutri-score bij voedsel, hoort de eco-score thuis in de retail.

We hebben onze eigen eco-score ontwikkeld en zijn daarbij begonnen vanaf nul. Of toch bijna, want we hebben ons geïnspireerd op het Europese ecolabel en hebben het verrijkt met belangrijke informatie die volgens ons nog ontbreekt. Dit deden we in samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in koolstofneutrale en milieuvriendelijke strategieën.

Een volledige berekeningsmethode 


Om de levenscyclus van een product te analyseren en de wereldwijde impact van een paar schoenen op het milieu te beoordelen, heeft Chaussures Maniet een objectieve en duidelijke berekeningsmethode ontwikkeld. 


De categorieën 

Een schoen wordt allereerst nauwkeurig geanalyseerd volgens 6 categorieën:

  • De grondstof (materiaal gebruikt voor de zool, schacht en voering)
  • De verpakking (samenstelling van de doos, aanwezigheid van plastic of vulpapier ...)
  • Het transport (afstand tussen de grondstoffen en de plaats van assemblage, transportmethode en afstand tussen de plaats van fabricage en het logistieke depot van Chaussures Maniet)
  • De behandeling (behandeling van leder en gebruikte componenten, kwekerij al dan niet gewijd aan leder, kleurstoffen voor de tinten ...)
  • De circulaire economie (repareerbaarheid en recycleerbaarheid van de schoen)
  • Maatschappelijk (dwangarbeid en naleving van de voorwaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie, wettelijke minimumleeftijd en wettelijk minimumloon, gelijke beloning van mannen en vrouwen ...)

De codering en toekenning van ongewogen scores.

Tijdens de codering van het product krijgt elke familie een criterium en een voorgedefinieerde score toegewezen. Een voorbeeld: een product met een zool die hoofdzakelijk bestaat uit rubber is 100% repareerbaar en die per schip vervoerd wordt, zal scores krijgen van respectievelijk 5, 10 en 10 (op 10). De 6 categorieën die de milieu-impact van ieder paar schoenen definieert krijgen zo een score toegewezen.


Gewogen scores voor een correcter resultaat 

Aan elk van de 6 categorieën wordt dus een score toegekend. Maar voor meer transparantie en een correcter resultaat is het beter om bepaalde categorieën zwaarder te laten doorwegen in functie van hun belang. Uit ervaring en studies weten we dat 60 tot 80% van de CO₂-uitstoot van een schoen te wijten is aan het gebruikte materiaal. Het is dus normaal dat deze categorie zwaarder doorweegt in de eindberekening. 


De eco-score

“De combinatie van categorieën, criteria, scores en de weging van al deze elementen stelt ons in staat om voor ieder product een eco-score voor te leggen”, aldus Allison Vanderplancke, CEO van Chaussures Maniet ! Luxus.

“De eco-score vervult dus zijn hoofddoel: hij informeert bovenal de klant en zorgt in functie van zijn wereldwijde milieu-impact voor een maatstaf ten opzichte van de andere producten, en biedt de consument een extra criterium waarmee hij voortaan rekening kan houden. Want na de prijs, het merk, de stijl, de kleur, het materiaal ... is er nu dus ook de eco-score!”