#YesManiet – Algemene voorwaarden

We ontdekken met plezier uw Maniet ! Luxus looks. 

We delen deze foto’s en video’s graag op onze sociale media, onze website (https://shop.maniet.be) maar ook in onze nieuwsbrief.


Door ons verzoek te beantwoorden met de hashtag #yesmaniet, geeft u de toelating om:


Uw foto op onze website te gebruiken (https://shop.maniet.be)

Uw foto te delen op onze sociale media (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn), papieren dragers en illustratieve foto’s in de winkel.

Uw foto te gebruiken in onze nieuwsbrief

Uw foto te gebruiken tot u uw toelating intrekt


U krijgt:


Gratis publiciteit op onze kanalen en onze website (https://shop.maniet.be)

Alle credits op uw foto: er zal een link zijn naar uw social media account en/of uw naam zal vermeld worden.

De mogelijkheid om uw toelating op elk moment in te trekken.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verleent u aan Maniet ! Luxus een niet-exclusieve, royaltyvrije en internationale licentie om uw foto te gebruiken en te delen voor marketing- en/of reclamedoeleinden, met inbegrip van het recht om uw foto's te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en te bewerken. 

U verklaart en garandeert dat u alle rechten op het ingediende materiaal bezit of beheert, en dat u de toestemming hebt van alle personen die op de foto’s staan. 

Indien er producten van een ander merk op de foto te zien zijn en het merk wordt vermeld op uw foto, zullen we dit merk ook vermelden wanneer we uw foto delen. 

Als er andere merken worden afgebeeld die niet worden vermeld, kunnen we dat merk niet vermelden. Maar we kunnen later wel nog altijd op verzoek een vermelding toevoegen. 

De foto zal steeds uw eigendom blijven en de verleende toelating kan worden ingetrokken.

 

Intrekking van de toelating:


Wilt u uw toelating intrekken? Stuur dan een mail naar ecommerce@maniet.be; we zullen uw foto binnen de 14 dagen verwijderen van onze kanalen. 

Als we uw foto hebben gebruikt in onze nieuwsbrief en/of ons magazine, kan de foto niet worden verwijderd, maar zullen we hem later niet meer opnieuw gebruiken.